ReFi Türkiye: Değişim Teorisi (1)
🚀

ReFi Türkiye: Değişim Teorisi (1)

İnsanın doğa üzerinde bıraktığı ayak izinin sonuçları yalnızca bireyleri ya da ülkeleri etkilemiyor. Artık tüm tutumlar ve yaklaşımlar küresel sistemi bütünüyle dönüştürüyor, dönüştürürken de her birimiz için kalıcı sonuçlar meydana getiriyor.

2021 yılı, web3 teknolojilerinin sosyal etki bağlamında nasıl kullanılabileceğini gördüğümüz önemli bir yıldı. Ancak 2022 ilk çeyrek itibariyle, çok daha fazla olasılığın olduğunu gördük. Kripto filantopi, sosyal ve çevresel etki odaklı NFTler, KlimaDAO’nun büyümesi ve merkeziyetsiz bilim (DeSci) hareketinin yaygınlaşması ve Ukrayna’daki savaştan etkilenenlere kripto üzerinden yardım ulaştırılması gibi yakın dönemdeki gelişmeler etki ve fayda odaklı çalışmaları bütünüyle dönüştürdü.

Tüm bunlar bize gösterdi ki, blockchain ya da NFT gibi gelişen teknolojiler; gençlik, iklim değişikliği ve insani yardım gibi çeşitli alanlardaki sosyal ve çevresel sorunları ele alırken farklı çözümler geliştirmeyi sağlayabilir. Bu teknolojilere yapılan yatırımlar ve etrafındaki girişim ekosistemi de Web3’ün dünyamız sorunlarını çözme potansiyelinden etkilenerek canlandı. Bu potansiyele uygun olarak örneğin, UNICEF Girişim Fonu, kar amacı gütmeyen teknoloji girişimlerine erken aşamada tohum finansmanı ve mentorluk sağlamak için öz sermayesiz kripto para yatırımı yapmak üzerine bir program oluşturdu. ReFi hareketi ise web3, finans ve sosyal etkiye dokunan yönüyle küresel sorunları çözmek için başka bir yol olabileceğini bize gösterdi.

ReFi (onarıcı finansman), hem finansal getiriyi hem de olumlu değişimi mümkün kılmaya yönelik yeni bir yöntem benimseyen bir hareket.

Dolayısıyla, burada para bir amaç değil, bir araç olarak (ve aslında iyi bir araç olarak) döngüselliğin ve sürdürülebilirliğin ötesine geçiyor.[2] Yeni bir ekonomi hedefi ile gelen ReFi, var olan kaynakları ve sistemi onarmak için bütünleştirici bir yaklaşımla değişimi beraberinde getirme imkanı taşıyor.

📌
Ekonomimiz, sağlam bir ekonomik temeli ve ekonomik erdemleri olmayan bir anti-ekonomi, bir finansal sistem haline geldi.” -Wendell Berry

Dünyanın her yerindeki krizler ve çatışmalar küresel ölçekte bir tür paradigma kaymasını zorunlu kılıyor. ReFi Türkiye, buna bir yanıt arıyor ve değişim teorisi tam da bu noktada karşımıza çıkıyor. Peki “değişim teorisi” neyi ifade ediyor? Değişim teorisini sosyal etki ölçümü için temel bir araç olarak görebiliriz. Paul Brest’in tanımladığı şekliyle “herhangi bir sosyal müdahalenin altındaki ampirik temel” olarak açıklamak mümkün. Daha basit haliyle ise:

Değişim Teorisi, etki üreten bir proje veya sürecin, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşırken değişimin nasıl yaratıldığını birbiriyle ilişkilendirerek ortaya koymasıdır.

ReFi Türkiye Değişim Teorisi

🚧
“Yaşayan gezegenin temellerini ve canlılar dünyasının savunmasız karşılıklı bağımlılığını anlamaya başlarsanız, buna ne tür bir ekonomik sistem hizmet eder?” Kate Raworth, Flourish Systems Change

İlk Aşamada Hedefimiz;

Etki odaklı ve kapsayıcı bir gelecek hayali taşıyan potansiyel aktörleri bir araya getirerek başka bir yol arayışının kaldıraç etkisi alanlarını bulmak.

Ara hedeflerimiz ise,

ReFi’a dair çeşitli kanallar aracılığıyla içerikler oluşturarak bilgiyi ve öğrenimleri paylaşmak.

Genç yetenekler, web3 aktörleri ve etki ekosistemini ReFi çerçevesinde buluşturmak.

Ne İstiyoruz?

  • Sistem düşüncesindeki itici güçleri keşfetmek
  • ReFi uygulama alanlarında ölçülebilir etki yolculuğunu hızlandırmak
  • Web3 ve blockchain kurgularını deneyimleyerek yeni kolektif üretim alanlarını anlamlandırmak

Ne Yapacağız?

Peki Değişimi Nasıl Yaratacağız?

Gençlerin ve kurumların dahil edildiği günümüz ekonomisinin temelini ve erdemlerini yeniden düşünmeyi sağlayan bir alan açıyoruz. Böylelikle katılımcı ve kolektif etki odaklı bir perspektif geliştirilmesini hedefliyoruz.

Finans, teknoloji ve sosyal etki üzerine fikir yürütülenlerin birlikte öğrenme ve üretmelerine olanak sağlayan mekanizmalar oluşturuyoruz. Bu sayede sektördeki öncü açığını kapatıyoruz.

📎
“We made finance up. We can make it up again.”  Joy Anderson, Criterion Institute

ReFi Türkiye olarak web3'ün küresel ölçekte ihtiyaç duyduğumuz dönüşümü getirecek bir teknoloji olmasını sağlamak amacıyla etkilerinin ne olduğunu yakından takip edilmesi ve öğrenimlerle kolektif bir şekilde ilerlenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Etki girişimciliğinde değişim teorisi üzerine 5 yıldır çalışan imece ekibine ulaşarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.