ReFi Nedir?

image

ReFi Nedir?

  • ReFi - Regenerative Finance (Onarıcı Finansman), doğanın insanlar tarafından dokunulmamış dengeli, öngörülebilir, sağlıklı ve sürdürülebilir sistemlerinin ve evrensel prensiplerinin yakından incelenerek bu sistemlerin yeni bir ekonomi tasarımında önceliklendirilme pratiğidir.

Neden ReFi Neden Türkiye?

→ Durum

image
  • Dünya Ekonomik Forumu 2023 Küresel Riskler Raporu’nda iklim krizi, doğal afetler, kutuplaşma ve göç gibi pek çok farklı güncel sorundan bahsediyor.
  • Dünya Meteoroloji Örgütü gezegen üzerindeki etkimizi ölçen dört temel iklim değişikliği göstergesinin 2021'de rekor kırdığını duyurdu.
  • UNFCCC COP28’te gerçekleştirilen Regenerative Blue Economy belgesinde sürdürülebilirlikten onarıma geçiş için, sağlam bilimsel metodolojilere dayalı işbirlikçi bir yaklaşım ve temel analitik araçların kullanımı öneriliyor.

→ Bağlam

https://images.spr.so/cdn-cgi/imagedelivery/j42No7y-dcokJuNgXeA0ig/9fa45188-bf36-4fef-95f1-4ac457e5d3dc/Frame_6/w=3840,quality=80

  • Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu’nun anket çalışmasında Türkiye'de 18-29 yaş arası yaklaşık yüzde 65'lik bir oranın kripto para borsası hakkında bilgisi var, yatırım yapan oranı ise yüzde yaklaşık 48 olduğunu belirtiyor.
  • Otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerin Türkiye'de bazı işlerin kaybolmasına sebep olmasına rağmen, verimlilik artışı, yatırım artışı ve hizmet ekonomisinin büyümesiyle birlikte yeni işlerin oluşma potansiyeli bulunmaktadır ve bu durum 2030 yılına kadar 3,1 milyon iş artışıyla sonuçlanabilir. Türkiye'nin yetenek dönüşümünü gerçekleştirebilmesi için, 21,1 milyon kişilik işgücünün mevcut mesleklerinde devam ederken teknolojiden faydalanarak yeni beceriler geliştirmesi gerekmektedir.

→ Fırsat

https://images.spr.so/cdn-cgi/imagedelivery/j42No7y-dcokJuNgXeA0ig/b5233fc8-2d22-4ef7-abcf-6b606bc8d667/Frame_7/w=3840,quality=80

  • Krizleri tetikleyen dinamikleri geçersiz kılacak, uzmanların 1970’lerden beri yaptığı araştırmalarda öngördükleri, sürpriz olmayan şokların etkisini Bekir Ağırdır’ın deyimiyle “yaratıcı bir yıkıma” dönüştürecek yeni bir ekonomik model mümkün mü?
  • ReFi Türkiye, ortak meseleler etrafında farklılıklarımızdan güç alarak, internetin ilk yıllarındaki dayanışma ruhu ve daha iyi bir gelecek arzusuyla bir araya gelenlerin, onarıcı bir çağın çağrısıdır.

Anahtar Kavramlar

ReFi Türkiye: Değişim Teorisi