ReFi Türkiye: Değişim Teorisi

ReFi Türkiye: Değişim Teorisi

İnsanın doğa üzerinde bıraktığı ayak izinin sonuçları yalnızca bireyleri ya da ülkeleri etkilemiyor. Artık tüm tutumlar ve yaklaşımlar küresel sistemi bütünüyle dönüştürüyor, dönüştürürken de her birimiz için kalıcı sonuçlar meydana getiriyor.

2021 yılı, web3 teknolojilerinin sosyal etki bağlamında nasıl kullanılabileceğini gördüğümüz önemli bir yıldı. Ancak 2022 ilk çeyrek itibariyle, çok daha fazla olasılığın olduğunu gördük. Kripto filantopi, sosyal ve çevresel etki odaklı NFTler ve KlimaDAO gibi girişimlerin büyümesi ve merkeziyetsiz bilim (DeSci) hareketinin yaygınlaşması etki ve fayda odaklı çalışmaları bütünüyle dönüştürdü.

Tüm bunlar bize gösterdi ki, blockchain ya da NFT gibi gelişen teknolojiler; gençlik, iklim değişikliği ve insani yardım gibi çeşitli alanlardaki sosyal ve çevresel sorunları ele alırken farklı çözümler geliştirmeyi sağlayabilir. Bu teknolojilere yapılan yatırımlar ve etrafındaki girişim ekosistemi de Web3’ün dünyamız sorunlarını çözme potansiyelinden etkilenerek canlandı. Bu potansiyele uygun olarak örneğin, UNICEF Girişim Fonu, kar amacı gütmeyen teknoloji girişimlerine erken aşamada tohum finansmanı ve mentorluk sağlamak için öz sermayesiz kripto para yatırımı yapmak üzerine bir program oluşturdu. ReFi hareketi ise web3, finans ve sosyal etkiye dokunan yönüyle küresel sorunları çözmek için başka bir yol olabileceğini bize gösterdi.

ReFi (onarıcı finansman), hem finansal getiriyi hem de olumlu değişimi mümkün kılmaya yönelik yeni bir yöntem benimseyen bir hareket.

Dolayısıyla, burada para bir amaç değil, bir araç olarak (ve aslında iyi bir araç olarak) döngüselliğin ve sürdürülebilirliğin ötesine geçiyor.[2] Yeni bir ekonomi hedefi ile gelen ReFi, var olan kaynakları ve sistemi onarmak için bütünleştirici bir yaklaşımla değişimi beraberinde getirme imkanı taşıyor.

📌 “Ekonomimiz, sağlam bir ekonomik temeli ve ekonomik erdemleri olmayan bir anti-ekonomi, bir finansal sistem haline geldi.” -Wendell Berry

Dünyanın her yerindeki krizler ve çatışmalar küresel ölçekte bir tür paradigma kaymasını zorunlu kılıyor. ReFi Türkiye, buna bir yanıt arıyor ve değişim teorisi tam da bu noktada karşımıza çıkıyor. Peki “değişim teorisi” neyi ifade ediyor? Değişim teorisini sosyal etki ölçümü için temel bir araç olarak görebiliriz. Paul Brest’in tanımladığı şekliyle “herhangi bir sosyal müdahalenin altındaki ampirik temel” olarak açıklamak mümkün. Daha basit haliyle ise:

Değişim Teorisi, etki üreten bir proje veya sürecin,

hedeflerini ve bu hedeflere ulaşırken değişimin nasıl yaratıldığını birbiriyle ilişkilendirerek

ReFi Türkiye Değişim Teorisi

🚧 “Yaşayan gezegenin temellerini ve canlılar dünyasının savunmasız karşılıklı bağımlılığını anlamaya başlarsanız, buna ne tür bir ekonomik sistem hizmet eder?” Kate Raworth, Flourish Systems Change

Ne İstiyoruz?

 • Sistem düşüncesindeki itici güçleri keşfetmek
 • Onarımın uygulama alanlarında ölçülebilir etki yolculuğunu hızlandırmak
 • Yeni teknoloji kurgularını deneyimleyerek kolektif üretim alanlarını anlamlandırmak

Ne Yapıyoruz?

 • ReFi Türkiye Podcast: Web3 üzerine düşünen, inşa eden öncülerle podcast sohbetleri
 • Araştırma, röportaj ve çeviriler içeren bülten
 • Web3 Ekonomisi Eğitimi
 • ReFriday Buluşmaları
 • Ekosistemi Anlamlandırmak için Türkiye ReFi Raporu
 • Fikirlerin üretileceği hackathon, bootcamp gibi alanlar
 • Vikimaratonlar
 • Global etkinliklerin yansımalarını aktardığımız içerikler

Peki Değişimi Nasıl Yaratacağız?

Gençlerin ve kurumların dahil edildiği günümüz ekonomisinin temelini ve erdemlerini yeniden düşünmeyi sağlayan bir alan açıyoruz. Böylelikle katılımcı ve kolektif etki odaklı bir perspektif geliştirilmesini hedefliyoruz.

Finans, teknoloji ve sosyal etki üzerine fikir yürütülenlerin birlikte öğrenme ve üretmelerine olanak sağlayan mekanizmalar oluşturuyoruz. Bu sayede sektördeki öncü açığını kapatıyoruz.

📎 “We made finance up. We can make it up again.”  Joy Anderson, Criterion Institute